BrEA Symposium: Mendelejev Today & Tomorrow -- 18/11/2019

Wie kent het nog: HHeLiBeBCNOFNeNaMgAlSiPSClArKCa
 

Dit jaar nodigt BrEA (Brussel Engineering Alumni) voor het jaarlijks symposium Mendelejev en zijn tabel uit.
 

Mendelejev, dit jaar actueel omwille van de 150ste verjaardag van zijn periodiek systeem, zeker geen onbekende voor elke ingenieur. Mendelejev, voor alle ingenieurs een beroemdheid sinds de scholierentijd, tijdens de lessen chemie. De magie van de tabel - een verzameling van alle elementen waarmee we leven (maken) op aarde - blijft legendarisch. Na een korte opfrissing en een stukje geschiedenis vragen we ons af wie er nog dagelijks gebruik maakt van de tabel en op welke manier? Is er ook een digitale, interactieve tabel?
 

Wat is het belang vandaag van de tabel van Mendelejev en wat is zijn toekomst? Zullen er nog elementen bijkomen? Wat is de naam van het laatste element? Is het aantal elementen eindig?
 

Het symposium wordt in het Engels gegeven.
 

PROGRAMMA
18u30 - Start en ontvangst symposium (voorzitter BrEA)
18u45 - Overzicht en geschiedenis van de tabel van Mendeljev (Prof. Dr. em. Paul Geerlings)
19u15 - Toepassing slim gebruik van de tabel en zijn elementen (Jan Tytgat, Umicore)
19u45 - Socio-economische klimaat van de chemie in Belgie (Essenscia)
20u15 - Debat over toekomstig gebruik van de tabel
20u30 - Networking drink
 

INSCHRIJVEN VERPLICHT!
https://forms.gle/QAw1CsxJopP3TkNDA

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Who still remembers: HHeLiBeBCNOFNeNaMgAlSiPSClArKCa ?
 

This year, BrEA invites Mendeljev and its periodic table for the yearly held symposium.
 

Mendeljev and his periodic system, which celebrates its 150th anniversary, are certainly no stranger to any engineer. Mendeljev, a celebrity for all engineers since high school during the chemistry classes. The magic of the table - a collection of all the elements which formed life itself - remains legendary. After a quick refresh and a bit of history, a discussion is opened on who still uses the table daily and how? Is there also a digital, interactive table? And its overall relevance in today's society?
 

What is the importance of the table and what will it be in the future? Are there elements to be added? What is the name of the last element? Is there a finite number of elements ?

The Symposium will be held in English.

PROGRAM
18u30 - Introduction of the symposium (president BrEA)
18u45 - Overview and history of table of Mendeljev (Prof. Dr. em. Paul Geerlings)
19u15 - Applicability and clever use of the table and its elements (Jan Tytgat, Umicore)
19u45 - Socio-economical landscape of chemistry in Belgium (Essenscia)
20u15 - Debate regarding the future use of the table
20u30 - Networking drink
 

REGISTRATION MANDATORY!
https://forms.gle/QAw1CsxJopP3TkNDA

Gesponsord door: