Bezoek achter de schermen van KVS | vrijdag 22 oktober 2021

Bezoek achter de schermen van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) - Het gerestaureerde stadstheater
Evenement in samenwerking met ie-net Brabant
 

In de vijftiger jaren van de 19de eeuw waren er Nederlandstalige toneelkringen in Brussel actief. Om te repeteren en om voorstellingen op te voeren, zwierven deze verenigingen tussen gehuurde bestaande zalen omdat ze nog over geen eigen theater konden beschikken. Vanaf 1860 circuleert er al een idee dat een oud wapenarsenaal aan de Lakensestraat een geknipte plek zou zijn voor een theaterzaal. Maar, zoals wel vaker in de Belgische politiek, blijft dit project aanslepen omwille van allerlei bezwaren, niet voorziene fondsen en eigendomsrechten.
Dit duurt nog tot 1883 wanneer burgemeester Charles Buls opdracht geeft aan architect Jean Baes om dit oude wapenmagazijn om te bouwen tot theaterzaal. Het theater is gebouwd in Vlaamse neo-renaissancestijl en waarbij de voormalige voor- en achtergevel worden omgewisseld. Er zijn eveneens meteen getrapte zijgevels met buitenbalkons voorzien met het oog op evacuaties in geval van brand.
Ruim een eeuw later is het gebouw aan een grondige renovatie toe o.m. omdat het niet meer voldeed aan de huidige noden van een theater. KVS is dan tijdelijk verhuisd om renovatiewerken en nieuwbouw aan de Arduinkaai toe te laten. Architect Verliefden heeft de nieuwe zaal – de Bol – opgevat als een gebouw binnen het gebouw. Het oude gebouw heeft een hele metamorfose ondergaan waarbij een stapeling van betonnen cilinders in de vroegere ruimte van het arsenaal is geplaatst en rond de oude buitenmuren werden passerelles verwerkt met de oude buitenbalkons. 
Vandaag beschikt KVS over 3 speelplekken : de Bol als gerestaureerde zaal van de schouwburg aan de Lakensestraat, de Top als polyvalente ruimte net onder het glazen dak en de Box met een wegneembare tribune ondergebracht in het volledig nieuwe gebouw aan de Arduinkaai.
 

Wilt U met ons mee op ontdekkingstocht achter de schermen, kom dan op bezoek bij KVS op vrijdagnamiddag 22/10/2021. We spreken af bij de schouwburg om 16u en voorzien dat het bezoek zo’n 2 uur in beslag neemt. In de buurt zijn er wel leuke gelegenheden waar men nadien nog iets kan gaan eten.
 

Praktische gegevens:
* Datum: vrijdag 22 oktober 2021 om 16u00 verzamelen bij de ingang van Koninklijke Vlaamse Schouwburg..
* Plaats: Arduinkaai 7, 1000 Brussel..
* Deelname bijdrage: 10 € / persoon voor leden en gezinsleden (25 € / persoon voor niet-leden). Te storten op rekening BE18 7350 4814 8865 van ie-Net Brabant/Brussel met vermelding 20211022-xy (x = het aantal leden, y = het aantal niet-leden).
* Inschrijving : liefst via de website van ie-net of via E-mail (fred.ceusters@skynet.be) of een antwoord te sturen voor 13/10/2021 naar ir. F. Ceusters, Maleizenstraat 10, 3020 HERENT, tel. 016/22.01.63 of  0478/88.01.96.  Let wel : aantal deelnemers is beperkt !  Enkele dagen vooraf ontvangt U nog een bericht met laatste instructies.

 

Gesponsord door: