Ingenieurswetenschappen

Biomedische Ingenieurstechnieken

Ben je geboeid door de talloze manieren waarop technologie de geneesheer toelaat te kijken in het inwendige van het menselijk lichaam? Ben je nieuwsgierig naar de wijze waarop deze technologie de patiënt zijn zicht, zijn gehoor, zijn vermogen tot bewegen, ... kortom zijn levenskwaliteit kan verbeteren of herstellen? Kijk je ernaar uit om tot deze technologie bij te dragen? Heb je interesse in een breed domein van de wetenschappen gaande van biologie tot engineering?

Projectonderwijs

Project- en probleemgestuurd onderwijs en een gespecialiseerde onderwijsbegeleiding zullen je zelfstandige werkzaamheid stimuleren en je studierendement verhogen. Dit zijn belangrijke troeven, die onmiskenbaar verbonden is aan de schaalgrootte van de Vrije Universiteit Brussel. Op die manier voel je je van meet af aan 100 % ingenieursstudent.

Brug tussen medische en technologische kennis

Deze multidisciplinaire masteropleiding legt de brug tussen medische en technologische kennis. Het eerste semester van het eerste jaar is voornamelijk gewijd aan basisvakken, zowel in de geneeskunde en de biologie als in de ingenieurswetenschappen. De overige verplichte vakken zijn specialisatievakken.

Waaier aan keuzevakken

Het programma voorziet in een ruim pakket aan keuzevakken. Enerzijds kan je vrij kiezen uit de lijst van aanbevolen keuzevakken, gedoceerd aan de Vrije Universiteit Brussel of de Universiteit Gent, of uit de andere vakken die door deze universiteiten worden aangeboden - mits goedkeuring door de opleidingscommissie Biomedische Ingenieurstechnieken.

 

Bouwkunde

Heb je interesse in het bouwwezen of het waterbeheer? Wil je een opleiding te volgen waar in kleine groepen wordt gewerkt en waar je meetelt als individu? Wil je dichtbij het onderzoek staan? Wil je voorbereid zijn op een internationale werkomgeving met het Engels als voertaal? Zoek je een opleiding waarin 96% van de afgestudeerden binnen de 6 maand na hun afstuderen werk hebben gevonden? Zoek je een opleiding waarover afgestudeerden met lof over spreken?

Projectonderwijs

Project- en probleemgestuurd onderwijs en een gespecialiseerde onderwijsbegeleiding zullen je zelfstandige werkzaamheid stimuleren en je studierendement verhogen. Dit zijn belangrijke troeven, die onmiskenbaar verbonden is aan de schaalgrootte van de Vrije Universiteit Brussel. Op die manier voel je je van meet af aan 100 % ingenieursstudent.

 

Tijdens de opleiding wordt geleidelijk aan steeds meer belang gehecht aan het – onder begeleiding - zelfstandig leren uitwerken van projecten in kleine teams. Deze projecten overspannen in de twee laatste jaren de verschillende opleidingsonderdelen, waarbij bijvoorbeeld voor een specifiek gebouw zowel de stabiliteitsstudie, de keuze van materialen, het ontwerp van een dragende constructie en de berekening van de fundering worden uitgewerkt.

Keuzepakketten

De opleiding is opgebouwd uit een pakket van verplichte opleidingsonderdelen aangevuld met pakketten van aanbevolen keuzeopleidingsonderdelen, waaronder ook de facultatieve stage of met andere curricula (Vrije Universiteit Brussel, Université Libre de Bruxelles of andere universiteiten). De aanbevolen keuzeopleidingsonderdelen zijn onderverdeeld in thematische pakketten:

  • Bouwfysica

  • Waterbouwkunde

  • Stabiliteit

  • Materialen

  • Bedrijfsbeheer en –organisatie

 

Chemie en Materialen

Wil je aan de bron staan van nieuwe en grootse ontwikkelingen? Heb je interesse in de opbouw en eigenschappen van materialen? Wil je chemische processen ontwerpen die milieuvriendelijker en duurzamer zijn? Wil je dicht bij het onderzoek staan? Wil je een opleiding die je niet beperkt tot een sectorgebonden job? Wil je voorbereid zijn op een internationale werkomgeving met het Engels als voertaal?

 

De masteropleiding van 120 studiepunten (SP) is vervolgens modulair opgebouwd met een gemeenschappelijke kern van 75 SP (‘Toegepaste chemie’), twee profielen van 30 SP (‘Procestechnologie’ en ‘Materialen’) en zeven keuzepakketten van 15 SP. Deze modulaire opbouw laat toe de chemische procestechnologie en materialen evenwichtig te integreren en biedt een grote flexibiliteit in het keuzeaanbod.

 

Elektronica en Informatietechnologie

Krijg je een kick van computers, telecommunicatienetwerken, lasers en holografie, of van optische vezels? Wil je werk maken van milieuvriendelijke productie- en verwerkingstechnieken? of droom je van meer betrouwbare, rendabele en ergonomische machines? Wil je werken aan geavanceerde informatica- en communicatietechnologieën die steeds minder energie vragen en toch meer informatie opnemen, opslaan, verwerken en doorzenden? Kortom, wil je mee bouwen aan een betere wereld met schonere en duurzamere technologieën?

Projectonderwijs

Project- en probleemgestuurd onderwijs en een gespecialiseerde onderwijsbegeleiding zullen je zelfstandige werkzaamheid stimuleren en je studierendement verhogen. Dit zijn belangrijke troeven, die onmiskenbaar verbonden is aan de schaalgrootte van de Vrije Universiteit Brussel. Op die manier voel je je van meet af aan 100 % ingenieursstudent.

 

Fotonica

Ben jij gefascineerd door licht? Ben je geïnteresseerd in telecommunicatienetwerken die kennis en gegevens overal verspreiden? Ben je geïnteresseerd in optische vezels, sensoren en zonnecellen? Wil je begrijpen hoe licht gebruikt wordt in, onder andere, de medische wereld? Wil je je specialiseren in dit boeiende domein en een spilfiguur worden in een bedrijf of onderzoekscentrum?

Projectonderwijs

Project- en probleemgestuurd onderwijs en een gespecialiseerde onderwijsbegeleiding zullen je zelfstandige werkzaamheid stimuleren en je studierendement verhogen. Dit zijn belangrijke troeven, die onmiskenbaar verbonden is aan de schaalgrootte van de Vrije Universiteit Brussel. Op die manier voel je je van meet af aan 100 % ingenieursstudent.

 

Toegepaste Computerwetenschappen

Je hebt al een bachelordiploma in de wetenschappen, de (bio-)ingenieurswetenschappen of de (toegepaste) economische wetenschappen of een masterdiploma in de industriële wetenschappen en je wil je graag bij- dan wel omscholen tot computerwetenschapper? Dan is dit de opleiding die je zoekt.

 

Deze master spitst zich toe op het ontwerpen en ontwikkelen van operationele computer gebaseerde intelligente systemen door gebruik te maken van verschillende reeds beschikbare componenten, elektronica en fotonica hardware, software technologie, sensoren en actuatoren… Dit ICT domein wordt algemeen omschreven als “system-to-system smart systems”, maar is ook gerelateerd aan het domein van “big data”. Intelligente systemen worden typisch gekenmerkt door hun multimodale en meerdimensionale sensor input. Dit resulteert in grote, meerdimensionale, gedistribueerde datasets die efficiënt moeten verwerkt worden en die voor de consumer/prosumer op een gebruikersvriendelijke manier dienen gevisualiseerd te worden. Deze master verschaft een brede opleiding in het ontwerpen van intelligente systemen, aangevuld met keuze onderdelen in twee belangrijke domeinen, zoals digital health en smart cities. Deze master zal de studenten echter ook de nodige vaardigheden bijbrengen om in andere toepassingsdomeinen, zoals de factory of the future, smart grids, voedselproductie, … actief te zijn. Algemeen gesteld moet de opgedane kennis een ICT ingenieur vormen die een system-to-system (S2S) system kan ontwerpen.

 

Werktuigkunde - Elektrotechniek

Ben je gefascineerd door de werking van motoren, elektrische auto’s, vliegtuigen, spaceshuttles, robots of artificiële spieren? Wil je voorbereid zijn op een internationale werkomgeving? Wil je meebouwen aan een betere wereld met schonere en duurzamere technologieën?

Projectonderwijs

Project- en probleemgestuurd onderwijs en een gespecialiseerde onderwijsbegeleiding zullen je zelfstandige werkzaamheid stimuleren en je studierendement verhogen. Dit zijn belangrijke troeven, die onmiskenbaar verbonden is aan de schaalgrootte van de Vrije Universiteit Brussel. Op die manier voel je je van meet af aan 100 % ingenieursstudent.

 

In het algemeen heeft de masteropleiding daarbij tot doel mensen te vormen die wetenschap en technologie efficiënt kunnen beoefenen. De opleiding is academisch, wat betekent dat zij gekenmerkt wordt door een intrinsiek nauwe relatie met het wetenschappelijk onderzoek in de betrokken vakgebieden en met het beroepsveld.

 

 

Gesponsord door: