Statuten BrEA

Onze nieuwe statuten werden goedgekeurd op 24 februari 2017 en kan je hier raadplegen. 
Het huishoudelijk reglement, de presentatie en het verslag van de AV zijn eveneens te consulteren: